Fundacja Dzieci – Dzieciom zaprasza do włączenia się w V jubileuszową edycję Ogólnopolskiej akcji Dzieci - Dzieciom 2015, która odbywa się pod Honorowym Patronatem Minister Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka. Celem Fundacji Dzieci – Dzieciom jest odkrywanie i rozwijanie w dzieciach i młodzieży twórczego potencjału oraz ich talentów.

Uprzejmie informujemy o możliwości zdobywania środków finansowych przy okazji robienia przez internautów e-zakupów cieszą się już dużą popularnością za granicą. Teraz także polskie organizacje mogą w ten prosty sposób zdobywać środki na swoje działania. Wystarczy, że zarejestrują się na FaniMani.pl. To warta uwagi inicjatywa, bo statystyki pokazują, że kupując online Polak wydaje średnio 1700 zł rocznie. Dzięki FaniMani.pl część tej kwoty może zasilić konta podmiotów potrzebujących wsparcia. 

Komisja wyborcza Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego informuje, iż 20 lutego 2015r. upłynął termin na zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Komitet Monitorujący RPO WP). W terminie spłynęło 9 zgłoszeń.

Dnia 19 lutego 2015 roku od godz. 900 w budynku przy ul. Leopolda Lisa Kuli 13 pokój nr 40, odbędzie się posiedzenie, powołanej Uchwałą Nr 21/407/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 lutego 2015 r., Komisji konkursowej do opiniowania ofert w 2015 roku.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego informuje, iż 30 stycznia 2015 r. upłynął termin zgłaszania kandydatów na przedstawicieli partnerów społeczno-gospodarczych w Komitecie Monitorującym Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020.

W terminie spłynęło 5 zgłoszeń, z czego 4 spełniły warunki formalne.