ngo podkarpackie 160Serdecznie zapraszamy na szkolenie nt.: nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach, które poprowadzi pan Artur Gluziński. Spotkanie organizowane jest przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i odbędzie się w dniu 23 lutego 2016 r. o godz. 13.00 w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego al. Cieplińskiego 4.

Informujemy, że na podstawie uchwały Nr 141/3000/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 2 lutego 2016r. poddaje się konsultacjom społecznym projeky uchwał w sprawach zmiany uchwał w sprawach obszarów chronionego krajobrazu.

Szczegółowe informacje znajdują sie w Biuletynie Informacji Publicznej.

ngo podkarpackie 160Stowarzyszenie Siedlisko Pokoleń oraz Orkiestra Dęta Dobrynin serdecznie zapraszają na Noworoczny Koncert kolęd, który odbędzie się 31 stycznia (niedziela) o godz. 15.00 w kościele pw. św. Marka Ewangelisty w Mielcu - Rzochowie. Wśród solistów wystąpią m.in. Magdalena Niedbała, Mariusz Solarz, Zuzanna Bąba, Ada Helowicz.

160122 ropsSposoby pozyskiwania tzw. „wkładu własnego”, zasady wnioskowania o dotacje, informacje o planowanych do ogłoszenia przez ROPS w Rzeszowie w 2016 roku konkursach ofert na realizację zadań publicznych – to tylko niektóre z tematów, jakie zostały przedstawione uczestnikom spotkania, jakie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w ubiegły czwartek.

ngo podkarpackie 160Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 136/2923/16 z dnia 19 stycznia 2016 roku ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowych oceniajacych wnioski na realizacje zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w 2016 roku. Nabór przeprowadzony będzie w terminie od dnia 25 stycznia do 29 lutego 2016 r.