ngo podkarpackie 160TechSoup Polska w partnerstwie z Fundacją Akademia Obywatelska zaprasza osoby związane z organizacjami pozarządowymi z Rzeszowa i okolic na spotkanie dotyczące nowych technologii w pracy III sektora. Spotkanie odbędzie się 11 maja 2016 (środa) o godz. 13.00 w Hotelu Hetman w Rzeszowie.

Obowiazkowy wklad wlasny 6509727Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 167/3443/16 z dnia 19 kwietnia 2016 r., Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wyboru ofert i zdecydował o udzieleniu dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2016 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych. "Dofinansowanie wkładu własnego." Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej

Logo ROPSRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza przedstawicieli samorządów powiatowych i gminnych, jednostek samorządowych pomocy społecznej, organizacji pozarzadowych oraz wszystkich zainteresowanych na Podkarpackie Forum Polityki Społecznej, które odbędzie się 14 kwietnia (czwartek) w godz. 9.00 - 13.00 w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

rdpp 300xlMarszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl Zarządzeniem Nr 27/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r., powołał Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego III kadencji (2016-2019).

Ministerstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs ofert na realizację zasdania publicznego pn. "Międzynarodowa wymiana młodzieży". Celem konkursu jest wspieranie wymiany młodzieży z następującymi krajami: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Izrael, których szczegółowy zakres i wymagania organizacyjne znajdują sie w Regulaminie konkursu. Oferty nalezy składać do 27 kwietnia 2016 r.