RPOUprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie organizuje cykl szkoleń dotyczących wsparcia dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pzo logoW poniedziałek 31 sierpnia podczas obrad Sejmiku Województwa Podkarpackiego swoją działalność w Urzędzie Marszałkowskim zaprezentował Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, który prowadzony jest przez Podkarpacki Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej.

fundInformujemy, że została ogłoszona tegoroczna edycja Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu "Równać Szanse 2015" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W konkursie o dotacje do 8 500 zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych planujące załozyć stowarzyszenie, ze wsi i miast do 20 tyś. mieszkańców.

Obowiazkowy wklad wlasny 6509727Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 86/1975/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r., Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wyboru ofert i zdecydował o udzieleniu dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2015 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych. "Dofinansowanie wkładu własnego."
Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

FIO MPiPS logo1Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło Konkurs FIO 2016. Nabór w Priorytecie 3 i 4 trwa od 1 września 2015 do 23 września 2015 do godz. 16.15. Natomiast nabór w Priorytecie 2 będzie trwał od 1 grudnia 2015 do 7 stycznia 2016 do godz. 16.15. Oferenci którzy złożą ofertę w Priorytecie 3 lub 4 (wyjątek stanowi oferta złożona w Komponencie Działan Systemowych) nie moga składać ofert w Priorytecie 2.