ngo-podkarpackie-160PILNE! Informujemy, że uległ zmianie termin spotkania w sprawie konsultacji Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie odbędzie się 30 października o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w sali audytoryjnej.

Nagrody dla NGOW ramach Konkursu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wpłynęło 21 formularzy zgłoszeniowych, spośród których 6 nie spełniało wymogów formalnych. Kapituła konkursowa poddała ocenie merytorycznej 15 wniosków.
Po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami, Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 98/2186/15 z dnia 5 października 2015 - wyłonił następujących laureatów konkursu w pięciu kategoriach:

logo nina-011W imieniu Narodowego Instytutu Audiowizualnego i Urzędu Miasta Rzeszowa zapraszamy do udziału w szkoleniu dotyczącym pozyskiwania dofinansowania na zadania w ramach programu edukacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2016 - Edukacja Medialna i Informacyjna. Szkolenie odbędzie sie 1 października o godz. 11.00 w sali sesyjnej Ratusza w Rzeszowie.

Obowiazkowy wklad wlasny 6509727Uprzejmie informujemy, że Uchwała Nr 94/2141/15 z dnia 22 września 2015 r., Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wyboru ofert i zdecydował o udzieleniu dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2015 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych. "Dofinansowanie wkładu własnego."

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej

przestrzen otwarta 300
fundacja sos-zycie

Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl i Fundacja "SOS ŻYCIE" serdecznie zapraszają na konferencję naukowo-szkoleniową połączoną z jubileuszem 25-lecia Fundacji "SOS Życie" w Mielcu. Konferencja odbędzie się 30 września 2015 r. w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.