Strefa euroUprzejmie informujemy o możliwości zapisania się na studia podyplomowe pn. "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro", które dofinansowane są przez Narodowy Bank Polski, a organizowane w Rzeszowie przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego.Celem studiów jest edukacja ekonomiczna liderów wybranych grup społecznych i zawodowych na temat zasad funkcjonowania strefy euro oraz historii współczesnej waluty europejskiej.

Marszałek Województwa Podkarpackiego działając na podstawie Uchwały Nr 59/1238/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 lipca 2011 roku w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego z póżn. zm. ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego.

Strefa euroUprzejmie informujemy o możliwości zapisania się na studia podyplomowe pn. "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro", które dofinansowane są przez Narodowy Bank Polski, a organizowane w Rzeszowie przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego.Celem studiów jest edukacja ekonomiczna liderów wybranych grup społecznych i zawodowych na temat zasad funkcjonowania strefy euro oraz historii współczesnej waluty europejskiej.

Nowy obrazW ramach obchodów jubileuszu 20-lecia, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza na spotkanie i niezwykłą rozmowę z udziałem ks. prof. Michała Hellera, laureata prestiżowej Nagrody Templetona, kosmologa, filozofa, bliskiego współpracownika papieża Jana Pawła II oraz prof. Krzysztofa Zanussiego, wybitnego reżysera filmowego, scenarzysty, producenta, fizyka i filozofa.

IMG 1548Założenia Programu współpracy oraz formy wsparcia Samorządu Województwa dla organizacji pozarządowych" – pod takim hasłem w piątek 30 października w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie, odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Podkarpackiego z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.