ngo podkarpackie 160Podkarpacka Komisja Filmowa, działaljąca w strukturze Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, ogłasza konkurs na wspieranie produkcji filmowej pn. "Podkarpacka Kronika Filmowa". Łaczna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów filmowych wynosi 80 000 zł. Środki na realizację konkursu pochodzą z budżetu Województwa Podkarpackiego. Celem Konkursu jest utrwalenie w postaci filmów dokumentalnych wydarzeń, miejsc i ludzi związanych z Podkarpaciem.

Obowiazkowy wklad wlasny 6509727Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 193/3930/16 z dnia 5 lipca 2016 r., Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wyboru ofert i zdecydował o udzieleniu dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2016 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych. "Dofinansowanie wkładu własnego."

IMG 499828 czerwca br., w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego z ministrem Wojciechem Kaczmarczykiem - Pełnomocnikiem Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania oraz senatorem Aleksandrem Bobko - sekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

rdpp 300xlKierunki i zasdady współpracy Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego z przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu powiatów krośnieńskiego, jasielskiego i sanockiego były tematem przewodnim wyjazdowego posiedzenia RDPP WP, które odbyło się 10 czerwca br., w Łysej Górze. W spotkaniu wzięło udział ponad 150 osób reprezentujacych blisko 90 organizacji pozarządowych oraz samorządowcy z 9 gmin Beskidu Niskiego i Pogórza.

SPLOT2Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT wraz z parnerami realizuje projekt pn. "Polityki publiczne europejskiej jakości". Celem projektu jest wzrost kompetencji oraz jakości i efektywności działania pracowników instytucji odpowiedzialnych za kreowanie i wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym w zakresie: współpracy administracji z NGO, wsparcia przedsiębiorczości społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych.