Polityki publiczneZapraszamy do udziału w projekcie "Polityki publiczne europejskiej jakości", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS z POWER. Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji oraz jakości i efektywności działania pracowników instytucji odpowiedzialnych za kreowanie lub wdrażanie politykpublicznych na szczeblu lokalnym w zakresie: współpracy administarcji z ngo, wsparcia przedsiebiorczości społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych. Cel projektu realizowany jest poprzez organizację bezpłatnych 5 dniowych wyjazdów zagranicznych.

Kulczyk100 000 zł od Kulczyk Foundation: półmetek konkursu na projekty infrastrukturalne. To druga w tym roku edycja konkursu dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych, instytucji kultury i jednostek samorządu terytorialnego. W pierwszej edycji granty po 25 000 zł otrzymały cztery organizacje.

Logo kprmW imieniu ministra Wojciecha Kaczmarczyka - Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego serdecznie zapraszamy na konferencję pn. Społeczeństwo obywatelskie w procesie stanowienia prawa - wsparcie ze śrdoków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, która odbędzie się w dniu 15 września 2016 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

ROPSMarszałek Województwa Podkarpackiego uprzejmie informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Organizacje i organy, o których mowa w art. 44c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 r. Nr.127 poz. 721 z póżn. zm.), mogą zgłaszać po jednym kandydacie na członka Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

DSC 0030Główne założenia regulaminu oraz rodzaje zadań publicznych objetych dofinansowaniem - pod takim hasłem 26 listopada w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyło sie spotkanie informacyjne dotyczące możliwości aplikowania o środki finansowe w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016. Zasady wnioskowania o dodacje oraz najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu oferty wszystkim zebranym przedstawił pan Piotr Marzęda - Ekspert oceniający oferty w ramach FIO.