DSC 0030Główne założenia regulaminu oraz rodzaje zadań publicznych objetych dofinansowaniem - pod takim hasłem 26 listopada w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyło sie spotkanie informacyjne dotyczące możliwości aplikowania o środki finansowe w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016. Zasady wnioskowania o dodacje oraz najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu oferty wszystkim zebranym przedstawił pan Piotr Marzęda - Ekspert oceniający oferty w ramach FIO.

Obowiazkowy wklad wlasny 6509727Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 117/2538/15 z dnia 24 listopada 2015 r., Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wyboru ofert i zdecydował o udzieleniu dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2015 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych. "Dofinansowanie wkładu własnego."Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej

ngo-podkarpackie-160Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w 11 grudnia br. o godzinie 13.00 w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (Al. Cieplińskiego 4 – Rzeszów), dotyczące konkursu otwartych konkursów ofert z dziedziny Kultury i Kultury Fizycznej.

RPOWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił kolejny konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dotyczy on aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do rozdysponowania jest 35  mln zł.

Strefa euroUprzejmie informujemy o możliwości zapisania się na studia podyplomowe pn. "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro", które dofinansowane są przez Narodowy Bank Polski, a organizowane w Rzeszowie przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego.Celem studiów jest edukacja ekonomiczna liderów wybranych grup społecznych i zawodowych na temat zasad funkcjonowania strefy euro oraz historii współczesnej waluty europejskiej.