logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

org-pozarzadowe-ngo-header

 

1procent 

Zamów newsletter NGO

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających wnioski na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w roku 2018.

W imieniu Wojewody Podkarpackiego serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie dotyczące aplikowania o środki finansowe z Programu Niepodległa, które odbędzie się 19 lutego 2018 roku o godzinie 11.00 w Teatrze Maska w Rzeszowie.

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałaniua Narkomanii na lata 2017-2020 oraz Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020.

Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 393/8233/18 z dnia 23 stycznia 2018 roku przyjął protokuł z przebiegu i wyników konsultacji oraz rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych.

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023 oraz Wojewódzkim Programie Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 - 2020.

logo pfo

Harmonogram otwartych konkursów ofert w 2017 roku 

rdpp-300xl

Posiedzenia - Protokoły - Regulamin - Skład - Kontakt

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
Kontakt
- Stanowiska - Opinie - Uchwały -
Protokoły
Zespół ds. służby zdrowia

 

 

kombatant-300xl

Posiedzenia - Protokoły - Regulamin - Skład - Kontakt

 

dokumenty do pobrania

Aktualności ngo.pl - podkarpackie

Podkarpackie wiadomości

podkarpackie