Konferencja eLearningHistoria życia każdego człowieka to historia jego podróży edukacyjnych. Od dzieciństwa, poprzez szkołę, karierę zawodową i dalej, określa nas to, czego uczymy się od naszych rodziców, mentorów, nauczycieli i kolegów. Te podróże edukacyjne definiują zarówno nasze wzajemne ludzkie relacje, jak i stosowane przez nas technologie, a w dzisiejszym - uzależnionym od technologii świecie, eLearning staje się gorącym tematem poruszanym przez władze, szkoły, instytucje i przedsiębiorstwa. Zarząd Województwa Podkarpackiego pracuje nad promowaniem kształcenia ustawicznego.

KMPRW imieniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne dot. konkursu Prowadzenie przez partnerów społecznych działań w zakresie monitorowania prawa gospodarczego i prawa pracy nr POWR.02.16.00–IP.06–00–008/16, które odbędzie się w dniu 27 października 2016 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Polityki publiczneZapraszamy do udziału w projekcie "Polityki publiczne europejskiej jakości", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS z POWER. Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji oraz jakości i efektywności działania pracowników instytucji odpowiedzialnych za kreowanie lub wdrażanie politykpublicznych na szczeblu lokalnym w zakresie: współpracy administarcji z ngo, wsparcia przedsiebiorczości społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych. Cel projektu realizowany jest poprzez organizację bezpłatnych 5 dniowych wyjazdów zagranicznych.

Kulczyk100 000 zł od Kulczyk Foundation: półmetek konkursu na projekty infrastrukturalne. To druga w tym roku edycja konkursu dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych, instytucji kultury i jednostek samorządu terytorialnego. W pierwszej edycji granty po 25 000 zł otrzymały cztery organizacje.

Logo kprmW imieniu ministra Wojciecha Kaczmarczyka - Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego serdecznie zapraszamy na konferencję pn. Społeczeństwo obywatelskie w procesie stanowienia prawa - wsparcie ze śrdoków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, która odbędzie się w dniu 15 września 2016 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.