151211 NGO

ngo-podkarpackie-160Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 117/2522/15 z dnia 24 listopada Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert pn. "Wydarzenia kulturalne" na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2016 roku.

EKOSKOPZwiązek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Stowarzyszenie "EKOSKOP" serdecznie zapraszają do udziału w debacie pt. " Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionach - woj. podkarpackie".Celem niniejszej debaty jest podjęcie wspólnej dyskusji nt. zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 oraz dokumentów uszczegóławiających oraz nt. możliwości dalszego udziału pozarządowych organizacji ekologicznych w procesie wdrażania RPO.

ngo-podkarpackie-160Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr XVI/284/15 z dnia 30 listopada 2015 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął Program współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

OFOPOgólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP zaprasza na stałą konferencję Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego, która odbędzie się w dnaich 20-21 pażdziernika 2016 r. w Warszawie. Ważne, aby w wydarzeniu udział wzięły organizacje pozqarządowe z różnych części Polski.