ngo-podkarpackie-160Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 126/2762/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych województwa podkarpackiego w zakresie rozwoju turystyki w 2016 roku.

InstytutInstytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na studia podyplomowe "FOTOGRAFIA DZIENNIKARSKA, PROMOCYJNA I UŻYTKOWA". Są one adresowane do przedstawicieli organizacji, firm i instytucji publicznych, które wykorzystują w swojej działalności zawodowej profesjonalne fotografie, a także do pasjonatów fotografii.

EuropaW imieniu Punktu Kontaktowego "Europa dla obywateli" informujemy, że 14 stycznia 2016 r. w Przemyślu odbędzie sie bezpłatne spotkanie informacyjne programu UE "Europa dla obywateli". Program adresowany jest do samorządów, organizacji pozarządowych i innych instytucji działajacych w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, zaangażowania demokratycznego i pamięci europejskiej.

Informujemy, że 18 grudnia br., upływa termin zgłaszania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego.

Na prośbę Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych Na Zachodzie, informujemy o możliwości wzięcia czynnego udziału w organizowaniu a następnie działaniu tworzonego właśnie na bazie związku Stowarzyszenia Tradycji Polskich Sił Zbrojnych Na Zachodzie.