Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

"Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionach - woj. podkarpackie"

|
Bogumił Drzał

EKOSKOPZwiązek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Stowarzyszenie "EKOSKOP" serdecznie zapraszają do udziału w debacie pt. " Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionach - woj. podkarpackie".Celem niniejszej debaty jest podjęcie wspólnej dyskusji nt. zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 oraz dokumentów uszczegóławiających oraz nt. możliwości dalszego udziału pozarządowych organizacji ekologicznych w procesie wdrażania RPO.

Program współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 - przyjęty

|
Bogumił Drzał

ngo-podkarpackie-160Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr XVI/284/15 z dnia 30 listopada 2015 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął Program współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Konferencja Rząd RP - organizacje pozarządowe

|
Bogumił Drzał

OFOPOgólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP zaprasza na stałą konferencję Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego, która odbędzie się w dnaich 20-21 pażdziernika 2016 r. w Warszawie. Ważne, aby w wydarzeniu udział wzięły organizacje pozqarządowe z różnych części Polski.

Konferencja "eLearning Journeys"

|
Bogumił Drzał

Konferencja eLearningHistoria życia każdego człowieka to historia jego podróży edukacyjnych. Od dzieciństwa, poprzez szkołę, karierę zawodową i dalej, określa nas to, czego uczymy się od naszych rodziców, mentorów, nauczycieli i kolegów. Te podróże edukacyjne definiują zarówno nasze wzajemne ludzkie relacje, jak i stosowane przez nas technologie, a w dzisiejszym - uzależnionym od technologii świecie, eLearning staje się gorącym tematem poruszanym przez władze, szkoły, instytucje i przedsiębiorstwa. Zarząd Województwa Podkarpackiego pracuje nad promowaniem kształcenia ustawicznego.

Monitorowanie prawa gospodarczego i prawa pracy

|
Bogumił Drzał

KMPRW imieniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne dot. konkursu Prowadzenie przez partnerów społecznych działań w zakresie monitorowania prawa gospodarczego i prawa pracy nr POWR.02.16.00–IP.06–00–008/16, które odbędzie się w dniu 27 października 2016 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.