logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

org-pozarzadowe-ngo-header

 

1procent 

Zamów newsletter NGO

indeksW imieniu Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Wojciecha Buczaka, przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego w województwie podkarpackim.

ngo-podkarpackie-160PILNE! Informujemy, że uległ zmianie termin spotkania w sprawie konsultacji Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie odbędzie się 30 października o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w sali audytoryjnej.

Nagrody dla NGOW ramach Konkursu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wpłynęło 21 formularzy zgłoszeniowych, spośród których 6 nie spełniało wymogów formalnych. Kapituła konkursowa poddała ocenie merytorycznej 15 wniosków.
Po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami, Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 98/2186/15 z dnia 5 października 2015 - wyłonił następujących laureatów konkursu w pięciu kategoriach:

logo nina-011W imieniu Narodowego Instytutu Audiowizualnego i Urzędu Miasta Rzeszowa zapraszamy do udziału w szkoleniu dotyczącym pozyskiwania dofinansowania na zadania w ramach programu edukacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2016 - Edukacja Medialna i Informacyjna. Szkolenie odbędzie sie 1 października o godz. 11.00 w sali sesyjnej Ratusza w Rzeszowie.

Obowiazkowy wklad wlasny 6509727Uprzejmie informujemy, że Uchwała Nr 94/2141/15 z dnia 22 września 2015 r., Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wyboru ofert i zdecydował o udzieleniu dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2015 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych. "Dofinansowanie wkładu własnego."

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej

logo pfo

ngo konkursy ofert 19 

rdpp-300xl

Posiedzenia - Protokoły - Regulamin - Skład - Kontakt

 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
Skład - Stanowiska - Opinie - Uchwały - Protokoły
Zespół ds. służby zdrowia - Kontakt

 

kombatant-300xl

Posiedzenia - Protokoły - Regulamin - Skład - Kontakt

 

dokumenty do pobrania

Aktualności ngo.pl - podkarpackie

Źródła nie znaleziono