Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Stowarzyszenie Tradycji Polskich Sił Zbrojnych Na Zachodzie

|
Bogumił Drzał

Na prośbę Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych Na Zachodzie, informujemy o możliwości wzięcia czynnego udziału w organizowaniu a następnie działaniu tworzonego właśnie na bazie związku Stowarzyszenia Tradycji Polskich Sił Zbrojnych Na Zachodzie.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury - 2016

|
Bogumił Drzał

ngo-podkarpackie-160Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 117/2522/15 z dnia 24 listopada Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert pn. "Wydarzenia kulturalne" na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2016 roku.

"Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionach - woj. podkarpackie"

|
Bogumił Drzał

EKOSKOPZwiązek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Stowarzyszenie "EKOSKOP" serdecznie zapraszają do udziału w debacie pt. " Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju w regionach - woj. podkarpackie".Celem niniejszej debaty jest podjęcie wspólnej dyskusji nt. zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 oraz dokumentów uszczegóławiających oraz nt. możliwości dalszego udziału pozarządowych organizacji ekologicznych w procesie wdrażania RPO.

Program współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 - przyjęty

|
Bogumił Drzał

ngo-podkarpackie-160Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr XVI/284/15 z dnia 30 listopada 2015 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął Program współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.