logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

org-pozarzadowe-ngo-header

 

1procent 

Zamów newsletter NGO

Logo kprmW imieniu ministra Wojciecha Kaczmarczyka - Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego serdecznie zapraszamy na konferencję pn. Społeczeństwo obywatelskie w procesie stanowienia prawa - wsparcie ze śrdoków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, która odbędzie się w dniu 15 września 2016 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

ROPSMarszałek Województwa Podkarpackiego uprzejmie informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Organizacje i organy, o których mowa w art. 44c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 r. Nr.127 poz. 721 z póżn. zm.), mogą zgłaszać po jednym kandydacie na członka Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

DSC 0030Główne założenia regulaminu oraz rodzaje zadań publicznych objetych dofinansowaniem - pod takim hasłem 26 listopada w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyło sie spotkanie informacyjne dotyczące możliwości aplikowania o środki finansowe w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016. Zasady wnioskowania o dodacje oraz najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu oferty wszystkim zebranym przedstawił pan Piotr Marzęda - Ekspert oceniający oferty w ramach FIO.

Obowiazkowy wklad wlasny 6509727Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 117/2538/15 z dnia 24 listopada 2015 r., Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wyboru ofert i zdecydował o udzieleniu dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2015 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych. "Dofinansowanie wkładu własnego."Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej

ngo-podkarpackie-160Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w 11 grudnia br. o godzinie 13.00 w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (Al. Cieplińskiego 4 – Rzeszów), dotyczące konkursu otwartych konkursów ofert z dziedziny Kultury i Kultury Fizycznej.

logo pfo

ngo konkursy ofert 19 

rdpp-300xl

Posiedzenia - Protokoły - Regulamin - Skład - Kontakt

 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
Skład - Stanowiska - Opinie - Uchwały - Protokoły
Zespół ds. służby zdrowia - Kontakt

 

kombatant-300xl

Posiedzenia - Protokoły - Regulamin - Skład - Kontakt

 

dokumenty do pobrania

Aktualności ngo.pl - podkarpackie

Źródła nie znaleziono