Zapraszamy do udziału w akcji "Niepodległa do hymnu", czyli do wspólnego śpiewania Mazurka Dąbrowskiego 11 listopada w samo południe. Przy promocji wydarzenia można wykorzystać spot zachęcający do wspólnego śpiewania i świętowania rocznicy odzyskania niepodległości.

5603 9 stycznia dzien ligi ochrony przLiga Ochrony Przyrody Okręg Podkarpacki w Rzeszowie i Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza nauczycieli z województwa podkarpackiego na konferencję metodyczną pt. Nauczanie przedmiotów przyrodniczych w kontekście holistycznej ochrony środowiska naturalnego. Konferencja odbędzie się 15 listopada 2019 roku w budynku S2 Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Fundacja Projektanci Biznesu zaprasza na "Kobiecy Kongres", który odbędzie się w sobotę 23 listopada 2019 r., w G2A Arena Centrum Wystawienniczo - Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce. Kobiecy Kongres to oddolna inicjatywa, realizowana przy wsparciu Fundacji Projektanci Biznesu, Podkarpackiej Rady Programowej Kobiet i Rzeszowskiej Federacji Kobiet Aktywnych.

MSWiAMinisterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprasza do udziału w otwartytm naborzez partnera do Projektu pozakonkursowego (partnerskiego) "Samorząd bez barier", w ramach Działania 2.18 "Wysokiej jakości usługi administracyjne" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 października 2019 roku. Partnerem ww projektu może być m.in. organizacja pozarządowa, której zadaniem statutowym jest wsparcie osób niepełnosprawnych oraz podmiotów ekonomii społecznej.

Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 83/2120/19 z dnia 8 października 2019 r., ogłosił konsultacje projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włoknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2020 w województwie podkarpackim.