logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

org-pozarzadowe-ngo-header

 

1procent 

Zamów newsletter NGO

Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 393/8233/18 z dnia 23 stycznia 2018 roku przyjął protokuł z przebiegu i wyników konsultacji oraz rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych.

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023 oraz Wojewódzkim Programie Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 - 2020.

Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 383/8140/18 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki. Oferty można składać w terminie do dnia 16 lutego 2018 roku.

szkolenie ASOS 2017 RDPPWPRada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego we współpracy z Samorządem Województwa Podkarpackiego zapraszają organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Podkarpacia, szczególnie te, które działają na rzecz seniorów, na spotkanie szkoleniowe. Spotkanie poświęcone będzie Programowi ASOS na 2018 rok.

spotkanie RDPP 11Rola rad działalności pożytku publicznego we współpracy z samorządami lokalnymi, dyskusje oraz wymiana doświadczeń z podejmowanych działań to najważniejsze punkty spotkania przedstawicieli rad wojewódzkiej, powiatowowych, gminnych i miejskich z terenu podkrapacia. Spotkanie odbyło się 2 grudnia w Szczawnem z inicjatywy RDPP Województwa Podkarpackiego.

I Podkarpackie Forum Obywatelskie

Harmonogram otwartych konkursów ofert w 2017 roku 

rdpp-300xl

Posiedzenia - Protokoły - Regulamin - Skład - Kontakt

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
Kontakt
- Stanowiska - Opinie - Uchwały -
Protokoły
Zespół ds. służby zdrowia

 

 

kombatant-300xl

Posiedzenia - Protokoły - Regulamin - Skład - Kontakt

 

dokumenty do pobrania

Aktualności ngo.pl - podkarpackie

Podkarpackie wiadomości

podkarpackie