logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

org-pozarzadowe-ngo-header

 

1procent 

Zamów newsletter NGO

dzialaj lokalnieFundacja Generator Inspiracji jako Ośrodek Działaj Lokalnie już po raz siódmy prowadzi nabór wniosków do Lokalnego Konkursu Grantowego "Działaj Lokalnie". O mikrogranty do 6 tyś złotych mogą aplikować grupy nieformalne i organizacje pozarządowe z terenu gmin: Błażowa, Chmielnik, Dubiecko, Dydnia, Dynów, Głogów Młp., Hyżne, Iwierzyce, Krasne, Lubenia, Markowa, Tyczyn, Nozdrzec, Świlcza i Trzebownisko.

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 437/9115/18 z dnia 5 czerwca 2018 roku Zarząd Województwa Podkarpackigo dokonał wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2018 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

Uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego wraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie organizuje spotkania informacyjno-instruktażowe dot. projektu pn. Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu (PPWB), które odbywać się będą w dniach 29 maja - 18 czerwca br. 

Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr 427/8913/18 z dnia 8 maja 2018 roku, ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Na Rzecz Wyrównywania Szand Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałaniu Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 - 2020.

1 32277 gUprzejmie informujemy, że w budżecie państwa na rok 2018 na realizację "Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020" została zarezerwowana kwota 6 mln zł.

logo pfo

Harmonogram otwartych konkursów ofert w 2017 roku 

rdpp-300xl

Posiedzenia - Protokoły - Regulamin - Skład - Kontakt

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
Kontakt
- Stanowiska - Opinie - Uchwały -
Protokoły
Zespół ds. służby zdrowia

 

 

kombatant-300xl

Posiedzenia - Protokoły - Regulamin - Skład - Kontakt

 

dokumenty do pobrania

Aktualności ngo.pl - podkarpackie