logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

org-pozarzadowe-ngo-header

 

1procent 

Zamów newsletter NGO

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 448/9403/18 z dnia 4 lipca 2018 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. Konsultacje odbęda się w terminie od dnia 16 lipca 2018 r., do dnia 30 lipca 2018 r., włącznie, przy czym za złożone w terminie uznaje się się uwagi i wnioski, które wpłynęły do Urzedu w terminie przeznaczonym na konsultacje.

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 448/9404/18 z dnia 4 lipca 2018 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku szkoleń dla osób realizujących zadania publiczne związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Nabór wniosków w ramach ww.konkursu trwa do dnia 31 lipca 2018 roku.

cico logo FE Polska Cyfrowa rgb1Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw informuje o przedłużeniu do 27.06.2018 r. terminu naboru wniosków na udzielanie grantów na realizację mikroprojektów w ramach Działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 realizowanego w ramach III osi priorytetowej Cyfrowe kompetencje społeczeństwa.

logo pfo

Harmonogram otwartych konkursów ofert w 2017 roku 

rdpp-300xl

Posiedzenia - Protokoły - Regulamin - Skład - Kontakt

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
Kontakt
- Stanowiska - Opinie - Uchwały -
Protokoły
Zespół ds. służby zdrowia

 

 

kombatant-300xl

Posiedzenia - Protokoły - Regulamin - Skład - Kontakt

 

dokumenty do pobrania

Aktualności ngo.pl - podkarpackie