Lipa drobnolistnaLipa drobnolistna św. Jana Nepomucena w Dulczy Wielkiej wybrana została spośród blisko 80 drzew z całej Polski do grona 16 finalistów w konkursie na Drzewo Roku w Polsce. Finał jubileuszowej 10 edycji konkursu organizowanego przez Klub Gaja odbędzie się w czerwcu i będzie polegała na głosowaniu internetowym, a lureatem zostanie drzewo, które zdobędzie największą liczbę głosów internautów na stronie www. drzeworoku.pl

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 150/3323/20 z dnia 5 maja 2020 roku Zarząd Województwa Podkarpackigo dokonał wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2020 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.
Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej

Gwiozda ŁowickoBurmistrz Miasta Łowicza zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków o przyznanie dorocznej nagrody pn.: "Gwiozda Łowicko". Z wnioskiem o nadanie Gwiozdy mogą wystąpić osoby prawne, organizacje pozarządowe, organy jednostek samorządu terytorialnego, lokalne media, instytucje kultury, związki i stowarzyszenia społeczno-kulturalne oraz inne podmioty prowadzące działalność kulturalną.

Kartka-Wielkanoc_Zarząd (1).jpg

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 140/3170/20 z dnia 31 marca 2020 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 roku zgodnych z założeniami Programu "Podkarpacki Naturalny Wypas II".