Debata APROBATAFundacja APROBATA zaprasza mieszkańców Miasta Rzeszowa oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych na konferencję pt."Bariery i potrzeby osób z niepełnosprawnością w różnych obszarach funkcjonowania", która odbędzie się 24.02.2020 r., w URBAN LAB Rzeszów ul. 3-go Maja w godzinach 12.30 - 16.30. Moderatorem dyskusji będą Barbara Kozłowska z Polskiego Radia Rzeszów oraz Jolanta Fień - Prezes Zarządu Fundacji "APROBATA"

Sympozjum NaukoweZespół Szkół Siostr Prezentek im. Jana Pawła II w Rzeszowie serdecznie zaprasza na sympozjum naukowe "Edukacja i kultura", które odbędzie w w dniu 29 stycznia br. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Początek o godzinie 9.00. W programie sympozjum odbędzie się m.in. projekcja filmu pt. " Rewolucja totalnej wolności".

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza do składania wniosków w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego "Równać Szanse 2020". O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy  realizowane pomiedzy 1 lipca 2020 a 30 listopada 2021 mogą ubiegać się organizacje pozarządowe ( stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) oraz domy kultury i biblioteki, które otrzymały od 2000 roku co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse.

Fundacja DOZFundacja DOZ zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje społeczne oraz inne instytucje działające w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej do udziału w projekcie grantowym w ramach którego zostaną dofinansowane ogólnopolskie i lokalne projekty, które w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące oraz podejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków. 

g12299dSzanowni Państwo!

Zbliża się okres rozliczania podatku. Podobnie jak w ubiegłych latach mamy możliwość przekazania 1% podatku z rozliczenia PIT na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego z naszego województwa. Samorząd Województwa Podkarpackiego aktywnie włącza się w promocję postaw obywatelskich, dlatego zachęcam mieszkańców województwa do przekazywania 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.