Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Kancelaria Zarządu

DYREKTOR
Rozalia Mazur

adres: aleja Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
telefon: 17 860 67 46
email: kz@podkarpackie.pl

  

  

 

 

Posiedzenia

Protokoły z posiedzeń

Skład Rady

Regulamin

Kontakt