logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

org-pozarzadowe-ngo-header

IMG 85867 marca 2019 roku odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie prezydium Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Posiedzeniu w zastępstwie za Panią Wojewodę Ewę Leniart przewodniczył Pan Roman Jakim. Na Prezydium omówiono podpisaną uchwalę strony pracowników i pracodawców ws. liczby przedstawicieli organizacji związkowych i pracodawców wchodzącą w skład Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Powyższe zmiany związane były z uzyskaniem przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców statutu organizacji reprezentatywnej. Stronę pracowników i stronę pracodawców w Radzie reprezentują organizację, które liczą po 12 przedstawicieli w tym po stronie związkowej: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”-  czterech przedstawicieli, Forum Związków Zawodowych- czterech przedstawicieli, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych- czterech przedstawicieli, po stronie pracodawców: Konfederacja Lewiatan- trzech przedstawicieli, Związek Rzemiosła Polskiego- trzech przedstawicieli, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej- trzech przedstawicieli, Związek Pracodawców Bussiness Centre Club- dwóch przedstawicieli, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców- jeden przedstawiciel.

Na posiedzeniu ustalono sprawy, które będą przedmiotem obrad na najbliższym posiedzeniu plenarnym w tym m.in. temat dotyczący publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa podkarpackiego, sprawa związana z zahamowaniem obrotu TAX FREE. Ponadto przedstawiono harmonogram prac posiedzeń plenarnych na 2019 rok.

logo pfo

ngo konkursy ofert 19 

rdpp-300xl

Posiedzenia - Protokoły - Regulamin - Skład - Kontakt

 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
Skład - Stanowiska - Opinie - Uchwały - Protokoły
Zespół ds. służby zdrowia - Kontakt

 

kombatant-300xl

Posiedzenia - Protokoły - Regulamin - Skład - Kontakt

 

dokumenty do pobrania