A88A5684W dniu 20 czerwca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyło się posiedzenie  Prezydium Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady   Dialogu   Społecznego   pod   przewodnictwem  Romana Jakima, Przewodniczącego Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność.

W  debacie wzięli  udział Wiceprzewodniczący  WRDS:  Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki; Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego; Lesław Cupryś, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Podkarpackiego; Tadeusz Gorgosz, przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego oraz Stanisław Kłak, Wiceprzewodniczący Rady OPZZ Województwa Podkarpackiego.Podczas posiedzenia poruszono sprawę organizacji Krajowej Administracji Skarbowej w związku z czym do obrad zaproszeni zostali: Pani Jadwiga Zenowicz Naczelnik Podkarpackiego Celno-Skarbowego w Przemyślu, Pan Waldemar Haba, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie; Pan Andrzej Grabowski i Stanisław Tyrpin z NSZZ Solidarność oraz Pan Tomasz Ziobrowski, Pani Joanna Sidor i Pan Dariusz Kozubal ze Związku Zawodowego Celnicy PL.
Kolejnymi tematami w sprawie, których rozmawiano podczas posiedzenia były m.in.:
o    Podkarpacki Okrągły Stół Transportowy – sprawa skierowana do Rady przez Pana Jerzego Zubę ze Stowarzyszenia „Dolina Kolejowa”.
o    Sprawy związane z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A.
o    Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie kończącego czteroletnią kadencję obejmującą lata 2013-2017.
o    Informacja  w sprawie powołania Rady Podkarpackiego Oddziały Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.