IMG 9177Po raz pierwszy w 2017 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W roli przewodniczącego debiutował Roman Jakim, reprezentujący w Radzie stronę pracowników. Jednym z punktów obrad była analiza wyników finansowych podmiotów leczniczych nadzorowanych przez samorząd – przedstawiona przez członka zarządu Stanisława Kruczka.

Tematem tym zgodnie z decyzją Prezydium ma zająć się  Zespołu do spraw monitorowania sytuacji w służbie zdrowia, działającej przy Podkarpackiej WRDS. Tematy około zdrowotne zdominowały merytoryczną część spotkania. Podczas niej prezydium Rady zajęło się tematem ratownictwa medycznego, analizując obecny stan i oceniając proponowane zmiany. W dalszej części obrad prezydium zajęło się także sprawami lokalizacji Urzędu Celno-Skarbowego oraz podsumowało dotychczasowe działania mające pomóc w rozwiązaniu sytuacji załogi PKS Krosno. Prezydium ustaliło również porządek obrad najbliższego posiedzenia Plenarnego, które odbędzie się 6 lutego 2017 r.