IMG 5162W dniu 5 grudnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie prowadził Przewodniczący Rady – Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego. W obradach uczestniczyli Wiceprzewodniczący Rady - Lesław Cupryś, Stanisław Olejarka, Tadeusz Gorgosz, Artur Rozmus, Grzegorz Wrona oraz Członek Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – Andrzej Kaczmarek.

Ponadto w spotkaniu udział wzięli Pan Jacek Rudnicki Radca Prawny i Mariusz Bednarz Zastępca Dyrektora Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. W trakcie spotkania przedyskutowano m.in. sprawę ponownego głosowania nad projektem Stanowiska Nr 3/2016 Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, sprawę spółki PKS Krosno S.A., którą przestawił podczas XXIX sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Społeczny Komitet Pomocy Pracownikom PKS Krosno a w dalszej części obrad Przewodniczący WRDS przedstawił informacje w sprawie tematów zaproponowanych pod obrady plenarne Rady Dialogu Społecznego.