160208 radaW siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego obradowało Prezydium Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS). Spotkaniu przewodniczył marszałek Władysław Ortyl. W obradach wzięła również udział Ewa Leniart wojewoda podkarpacki - wiceprzewodnicząca WRDS.

Wśród uczestników posiedzenia, które odbyło się 17 lutego, byli także Roman Jakim -wiceprzewodniczący WRDS z ramienia NSZZ Solidarność, Lesław Cupryś - wiceprzewodniczący WRDS z ramienia Forum Związków Zawodowych, Stanisław Olejarka - wiceprzewodniczący WRDS z ramienia Związku Pracodawców Business Centre Club,  Artur Rozmus - wiceprzewodniczący WRDS z ramienia Konfederacji Lewiatan oraz Grzegorz Wrona - wiceprzewodniczący WRDS z ramienia Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas posiedzenia ustalono harmonogram prac WRDS na rok 2016, omówiono zagadnienia związane z planowanym porządkiem obrad plenarnego posiedzenia WRDS
w dniu 24 lutego 2016 roku, Regulamin WRDS oraz kwestię jego biura. Ponadto przedstawione zostało stanowisko nr 1/2016 Kujawsko–Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie apelu o udzielenie pomocy osobom polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy ewakuowanych na teren Polski przez Rząd RP w 2015 roku.

Prezydium WRDS ustaliło, że podczas posiedzenia zaplanowanego na 24 lutego br., przedstawione zostanie stanowisko WRDS w sprawie podjęcia działań dla zmiany prawa pracy w zakresie zatrudnienia obcokrajowców – w ślad za pismem Andrzeja Kaczmarka, Przewodniczącego Zarządy Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”.

Prezydium WRDS podjęło również dyskusję w sprawach dotyczących m.in. ustawy o podatku od sklepów wielkopowierzchniowych oraz rozliczenia VAT przy eksporcie towarów na Ukrainę. W związku z tą tematyką członkowie Prezydium WRDS postanowili zaprosić na 24 lutego Jadwigę Zenowicz p.o. Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu oraz Jacka Cichego p.o. Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, jak również wypracować w tej sprawie stanowisko.

 

Urszula Kubaszek
fot. Michał Mielniczuk
Kancelaria Zarządu UMWP