1.zdjęcie główneWzrost cen za energię elektryczną, przewlekłość postępowania sądowego, długi czas oczekiwania przez przedsiębiorców na rejestrację samochodów oraz wątpliwości wokół nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, wzbudziły żywe dyskusje wśród członków Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, podczas czerwcowego spotkania plenarnego (16.06).

Zdj. głównePierwsze obrady plenarne Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w 2021 r. odbyły się 22 marca. Zdalne posiedzenie Rady poprowadził nowo powołany przewodniczący Artur Rozmus – prezes Zarządu Podkarpackiego Związku Pracodawców Konfederacja Lewiatan. W oparciu o wytyczne, przewodniczący Rady wybierany jest na czas jednego roku, naprzemiennie reprezentując stronę samorządową, stronę pracodawców, stronę pracowników oraz stronę rządową PWRDS.


Czy brak dostępności zasad rozliczania subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 ulegnie zmianie? Kiedy nastąpi odmrażanie pierwszych gałęzi gospodarczych? Nad tymi pytaniami dyskutowali członkowie PWRDS, ale także skupili się na sytuacji covidowej na Podkarpaciu, która w pierwszym kwartale br. uległa zmianie.

O dynamicznie narastającej fali zachorowań COVID-19 w województwie mówiła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, która podkreśliła, iż hospitalizacja tak dużej liczby pacjentów – wynoszącej 1700 osób na 2220 dostępnych łóżek dla pacjentów covidowych – to ogromna zasługa lekarzy, pielęgniarek czy ratowników, którzy zostali zaszczepieni. Umożliwiło to uniknięcie sytuacji, w której część szpitali jest wyłączona ze względu na brak personelu, w następstwie ognisk wewnątrzszpitalnych. To także zasługa działań logistycznych dyrektorów szpitali.

Ponad 20 mln zł, zostało wyasygnowanych zarówno z budżetu państwa i budżetu wojewody w celu dostosowania podkarpackich szpitali do stosowania na szeroką skalę tlenoterapii, niezbędnej w leczeniu pacjentów cierpiących na niedotlenienie krwi, spadek saturacji – zauważyła wojewoda Leniart, która zaapelowała za pośrednictwem Rady, by wszyscy mieszkańcy Podkarpacia kontrolowali swoje kontakty społeczne, nosili maseczkę, stosowali proste zasady sanitarne, które ograniczają rozprzestrzenianie się groźnego wirusa.

Zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej UMWP Mariola Zajdel-Ostrowska mówiła z kolei o działaniach podejmowanych w zwalczaniu pandemii z poziomu administracji samorządowej oraz o programie szczepień, prowadzonym wśród personelu medycznego. Natomiast o trwających konsultacjach do programu rządowego „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2021”, którego samorząd województwa podkarpackiego też jest Interesariuszem, mówił Paweł Wais dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP.

Program jest konsekwencją wskazania obszaru Polski Wschodniej jako obszaru strategicznej interwencji, szczególnie dostrzeżonego z poziomu interwencji krajowej. Jest zapisany w dokumencie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju z horyzontem czasowym do roku 2030, jak też Strategii Krajowego Rozwoju Regionalnego 2030. W ramach tego programu będą się znajdowały odzwierciedlenia dla dwóch różnych obszarów strategicznej interwencji dla miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, jak też dla obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją – powiedział Paweł Wais.

Członkom PWRDS została także przedstawiona sytuacja szkolnictwa branżowego w Polsce przez zastępcę dyrektora Departamentu Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Piotra Palutkiewicz, który zreferował wyniki badań przeprowadzonych przez związek w ramach projektu „Zawód na dobry start”.

Jako wojewódzki organ doradczo-opiniodawczy, Podkarpacka WRDS podjęła na posiedzeniu stanowisko poparcia w sprawie systemowej współpracy między Radą Dialogu Społecznego a WRDS-amina na wniosek Prezydenta Konfederacji Lewiatan oraz pozytywną opinię w sprawie samorządowego projektu programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III”, o którego koncepcji i głównych przesłankach mówiła Zofia Kochan dyrektor Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem UMWP.

Paulina Łącka-Łukasik

Kancelaria Zarządu

201216 WRDSPo raz ostatni w tym roku obradowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Głównym tematem spotkania była sytuacja związana z pandemią oraz działania w ramach Tarczy Antykryzysowej. Zgodnie z zasadami przewodnictwo w Radzie od przyszłego roku obejmuje strona związkowa, kończy się tym samym roczna kadencja marszałka jako szefa WRDS.

O mechanizmach i dynamice konfliktu rozmawiali członkowie Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, podczas zorganizowanego szkolenia w zakresie mediacji i negocjacji
w aspekcie psychologicznym. Mimo, iż szkolenie miało formę zdalną, wzięła w nim udział spora grupa osób, na czele z przewodniczącym PWRDS panem Władysławem Ortylem oraz panią wojewodą Ewą Lenart.

Sierpniowe (2.08.2020) posiedzenie plenarne PWRDS zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami odbyło się w sposób zdalny. Nie przeszkodziło to jednak, by Rada obradowała w pełnym składzie, do którego na mocy Zarządzenia Marszałka Województwa Podkarpackiego Nr 29/2020, w zastępstwie za pana Wojciecha Jarząba, dołączył pan Paweł Pietrusza – reprezentujący NSZZ „Solidarność”.

Podkategorie