logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

org-pozarzadowe-ngo-header

Zamów newsletter NGO

 

 

         
   Przybliżony termin

ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

         

Departament / Jednostka

Nazwa zadania

Szczegóły zadania

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE

 

Kwiecień - Maj 2017

 

 

 

Regionalny   Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Zadania publiczne   z zakresu przeciwdziałania narkomanii wynikające z „Wojewódzkiego Programu   Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020”

www.rops.rzeszow.pl

Luty 2017

Regionalny   Ośrodek Polityki  Społecznej w Rzeszowie

Zadania publiczne   z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych   wynikające z „Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób   Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008  – 2020”

http://www.rops.rzeszow.pl/190-aktualne-konkursy-ofert/1148-aktualne-konkursy-ofert

Luty 2017

Regionalny   Ośrodek Polityki  Społecznej w Rzeszowie

Zadania publiczne   z zakresu pomocy społecznej wynikające z „Wojewódzkiego Programu Pomocy  Społecznej na lata 2016 – 2023”

http://www.rops.rzeszow.pl/190-aktualne-konkursy-ofert/1148-aktualne-konkursy-ofert

Kwiecień - Maj 2017

Regionalny   Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Zadania publiczne   z zakresu profilaktyki i rozwiązań problemów alkoholowych uzależnień   wynikające z „wojewódzkiego programu Profilaktyki i Rozwiązania problemów   Alkoholowych na lata 2014 - 2020”

http://www.rops.rzeszow.pl/190-aktualne-konkursy-ofert/1148-aktualne-konkursy-ofert

Marzec 2017

 

 

Regionalny   Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Zadania publiczne   z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikające z „Wojewódzkiego   Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020

http://www.rops.rzeszow.pl/190-aktualne-konkursy-ofert/1148-aktualne-konkursy-ofert

 Marzec - kwiecień 2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Zadania publiczne z zakresu wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020

http://www.rops.rzeszow.pl/190-aktualne-konkursy-ofert/1148-aktualne-konkursy-ofert

DEPARTAMENT   KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

       

Grudzień 2016

Departament   Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Wydarzenia kulturalne

http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/otwarte-konkursy-ofert/mecenat-kulturalny/2983-konkursy-ofert-2017

Grudzień 2016

Departament   Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Wydawnictwa

http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/otwarte-konkursy-ofert/mecenat-kulturalny/2983-konkursy-ofert-2017
Grudzień 2016

Departament Kultury   i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Młode inicjatywy

http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/otwarte-konkursy-ofert/mecenat-kulturalny/2983-konkursy-ofert-2017
 

 

 

 

KANCELARIA ZARZĄDU

Luty - Marzec 2017

Kancelaria Zarządu

Otwarty konkurs ofert na dofinasowanie wkładu własnego - edycja 2017

http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/ngo-organizacje-pozarzadowe/5079-dotacje-na-wklad-wlasny

DEPARTAMENT EDUKACJI, NAUKI I SPORTU

Grudzień 2016

Departament Edukacji, Nauki i Sportu

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej

http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/otwarte-konkursy-ofert/sport/2995-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-podkarpackiego-w-dziedzinie-kultury-fizycznej-w-2017-roku