Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego z zakresu organizacji szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

 Szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdują się na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie