Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 285/5634/21 z dnia 7 czerwca 2021 roku Zarząd Województwa Podkarpackigo dokonał wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2021 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

Jednocześnie informujemy, że w związku z wyczerpaniem środków finansowych przeznaczonych na konkurs, nabór wniosków w 2021 roku zostaje zakończony.


Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej