Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego z zakresu: przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizacji szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałalniem przemocy w rodzinie oraz pomocy społecznej.

 Szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdują się na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie