Równać szanseRuszył nabór w Konkursie „Równać Szanse - Małe Granty” ogłoszonym w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2021” prowadzonym przez Fundację Civis Polonus do organizacji pozarządowych działających na terenie województwa podkarpackiego. W konkursie o dotacje do 8 500 zł na działania trwające 5 miesięcy realizowane pomiędzy 1 września 2021 r. a 31 stycznia 2022 r.
Do aplikowania w konkursie uprawnione są instytucje i organizacje z miejscowości do 20 000 mieszkańców:
● organizacje pozarządowe, zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez starostów;
● powiatowe, miejskie i gminne domy kultury;
● powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne;
● Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub KRS bądź ewidencji prowadzonej przez starostów.


Działania realizowane w ramach projektu powinny służyć wyrównywaniu szans młodych ludzi (13-19 lat) z małych miejscowości na dobry start w dorosłe życie.
Wnioski można składać do 1 czerwca 2021 roku, do godziny 12.00.

Celem Programu Równać Szanse jest rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych, które ułatwią dobry start w dorosłe życie, młodzieży z małych miejscowości. Obecna edycja Programu Równać Szanse uwzględnia wsparcie projektów, które odpowiadają na problemy młodych ludzi wynikające z pandemii i związanych z nią ograniczeń.

Programem Równać Szanse objęliśmy młodych ludzi w wieku 13-19 lat z miejscowości, w których mieszka nie więcej niż 20 tys. osób. Chcemy, aby za sprawą ciekawych projektów
młodzi mogli sprawdzić w czym mają szansę być skuteczni i doceniani przez innych – tu gdzie mieszkają, lub tam gdzie się kiedyś być może przeprowadzą – wszędzie, gdziekolwiek będą chcieli żyć.

Na stronie rownacszanse.pl znajdują się wszystkie informacje o konkursie i dostęp do generatora wniosków.
Poniżej link do materiałów informacyjnych o programie Równać Szanse .
https://drive.google.com/drive/folders/1hHNu0-6KLi0N_WMLobyx4l3Gnmdq8CdM?fbclid=IwAR0V3fOgN2Qt-QqjMQaITCrbx5LmMSyCjfpuvz5vArMcNxFnG6YRyLwjSXs