WAŻNE! 23 kwietnia 2021 r. tj w piątek mija termin na podpisanie umowy o zarządzanie Pracowniczych Planów Kapitałowych.Obowiązek ten spoczywa na wszystkich organizacjach pozarządowych które odprowadzają pełny ZUS - umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne (zlecenie i działo).
Brak umowy grozi karami finansowymi.

 

Strona z informacjami:

https://www.mojeppk.pl/

https://publicystyka.ngo.pl/ppk-w-ngo-ostatni-tydzien-na-realizacje-waznego-obowiazku