Śniadanie przy innowacjach 002Nabór na innowacje w obszarze włączenia społecznego otwarty!
Konkurs ma charakter ciągły i organizowany jest w ramach projektu Inkubator Włączenia Społecznego, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Uniwersytet Jagielloński. Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Projekt ma charakter ogólnopolski a jego celem jest wsparcie i upowszechnienie innowacyjnych pomysłów, które przyczynią się do rozwiązania problemów osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z życia społecznego.

Inkubator jest miejscem, gdzie każda osoba/instytucja mająca pomysł na innowację społeczną, może się zgłosić w celu uzyskania wsparcia i pomocy w rozwoju swojego pomysłu. Projekt zakłada przyznanie grantów dla 60 innowacji społecznych oraz upowszechnienie 6 z nich. Maksymalna kwota grantu na innowację wynosi 100 000 PLN.

Już teraz zapraszamy wszystkie organizacje zainteresowane projektem i pozyskaniem środków na innowacje społeczne na spotkania z cyklu „Śniadanie przy innowacjach”, organizowanych online na platformie zoom. Na spotkaniach omawiamy informacje formalne związane z możliwością uczestnictwa w Inkubatorze i otrzymania grantu, pokazujemy dobre praktyki w zakresie innowacji społecznych a także prowadzimy warsztaty praktyczne dot. myślenia kreatywnego.

Najbliższe spotkania odbędą się w dniach 14, 21 i 27 kwietnia 2021 (termin do wyboru). „Śniadania” są przeznaczone dla osób poszukujących inspiracji do innowacyjnych rozwiązań na rzecz grup wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na spotkania zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, które działają w obszarze społecznym, reprezentujące NGO, JST, instytucje kultury, edukacji, MŚP, uczelnie, a nawet osoby indywidualne, które mają innowacyjny zmysł!

Więcej informacji o projekcie IWS na stronie Lidera projektu: www.rops.krakow.pl -> Innowacje Społeczne -> Inkubator Włączenia Społecznego.