Aktywni ObywateleRuszył ogólnokrajowy Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe indywidualnie lub w partnerstwie mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski (z wyjątkiem m.st. Warszawy) w czterech obszarach tematycznych: ochrona praw człowieka, działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu, budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska), wsparcie rozwoju sektora społecznego.

Celem Programu jest trwałe wzmocnienie organizacji społecznych oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Nabór w ramach pierwszego konkursu potrwa do 17 maja do godziny 12.00

Szczegółowe informacje na stronie Programu Aktywni Obywatele.