Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających wnioski na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego.

Celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów, którzy będą rekomendowani przez RDPP WP do pracy jako członkowie komisji konkursowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego.  Osoby zainteresowane pracą w komisjach zgłaszają swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się w załączniku. Szczegóły naboru znajdują się w regulaminie.