Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 212/4311/20 z dnia 20 października 2020 r., ogłosił konsultacje społeczne projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 roku w województwie podkarpackim.
Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej