Ze względu na zgłoszenia spływające do NIW-CRSO od organizacji pozarządowych postulujące wydłużenie terminu naboru wniosków w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030, edycja 2020, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego podjął decyzję o zmianie Regulaminu Konkursu i przedłużeniu naboru wniosków w ramach tego Programu do dnia 23 października 2020 r. do godziny 9:00.

 Szczegółowe informacje na stronie Narodowego Instytutu Wolności