UOKiKPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ("UOKiK") ogłasza otwarty konkurs oferet : "Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów - działania edukacyjne". O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje konsumenckie, które spełniają wymagania określone w regulaminie konkursu. Termin składania ofert upływa w dniu 02.11.2020 r. 

 Szczegółowe informacje na stronie UOKiK