Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w webinarium na temat Programu Wspierania Rowoju Uniwersytetów Ludowych, które odbedzie się w środę 7 października 2020 o godzinie 14.00. Szczegółowe informacje na Facebooku Narodowego Instytutu Wolności.