Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 199/4057/20 z dnia 15 września  2020 roku Zarząd Województwa Podkarpackigo dokonał wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2020 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.
Jednocześnie informujemy, iż w związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych na konkurs w roku 2020, nabór ofert zostaje zakończony. 


Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej