Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 196/4028/20 z dnia 8 września 2020 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Termin składania ofert w ramach konkursu mija 7 października 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.