Uprzejmie informujemy, iż trwają konsultacje publiczne Prgramu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich "NOWEFIO" na lata 2021-2030. Głównym celem Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „NOWEFIO” będzie zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, poprzez wzmocnienie instytucjonalne organizacji pozarządowych i wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym. Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji znajdują się stronie Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach.