Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego z zakresu: przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. Termin składania ofert mija 13 marca 2020 r.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy na dni otwarte ROPS Rzeszów, które odbędą siwę w dniach 5,6 oraz 9 marca 2020 r., w godzinach 15.30 - 17.30. Dni otwarte przeznaczone są dla przedstawicieli podmiotów zamierzających składać oferty w ramach otwartych konkursów ofert.

Szczegółowe informacje można znależć na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.