Aktywni ObywateleFundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich rozpoczęła realizację programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy. Program o budżecie 30 milionów euro ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu wspierać będzie organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, prowadzące działania na rzecz zwiększenia udziału obywateli i obywatelek w życiu publicznym.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.aktywniobywatele.org.pl