Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza do składania wniosków w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego "Równać Szanse 2020". O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy  realizowane pomiedzy 1 lipca 2020 a 30 listopada 2021 mogą ubiegać się organizacje pozarządowe ( stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) oraz domy kultury i biblioteki, które otrzymały od 2000 roku co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie www.rownacszanse.pl