Fundacja DOZFundacja DOZ zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje społeczne oraz inne instytucje działające w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej do udziału w projekcie grantowym w ramach którego zostaną dofinansowane ogólnopolskie i lokalne projekty, które w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące oraz podejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków. 

Pula środków przeznaczona na realizację VIII edycji wynosi 1 milion złotych. Maksymalne dofinansowanie do jednego projektu 100 000,00 zł a termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2020 roku.
Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę Fundacji DOZ