Gaz systemTrwa nabór projektów do X edycji konkursu Fundusz Naturalnej Energii. Jeszcze tylko do 17 grudnia br. można wnioskować o dofinansowanie w ramach jubileuszowej X edycji konkursu Fundusz Naturalnej Energii, która została objęta Patronatem Honorowym Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Białymstoku, Rzeszowie, Szczecinie i Katowicach.

O granty, w wysokości 10 000 złotych, mogą starać się samorządy, organizacje pozarządowe oraz placówki oświatowe z pięciu województw: mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.gazsystemdlanatury.pl