Uprzejmie informujemy , że Uchwałą Nr 100/2386/19 z dnia 25 listopada Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wyboru ofert w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2019 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej