Marszałek Województwa Podkarpackiego serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z Podkarpacia na spotkanie konsultacyjne w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 rok.

Spotkanie odbędzie się w dniu 11 października 2019 roku (piątek) o godzinie 15.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w sali 147.

Poddany konsultacjom projekt Programu współpracy oraz formularz zgłaszania uwag został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.