8W Iwoniczu Zdroju debatowali przedstawiciele organizacji pozarządowych. Okazją była trzecia edycja Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego. Wśród gości znalazł się wicepremier Piotr Gliński. Głównym tematem spotkania było finansowanie stowarzyszeń, zwłaszcza tych małych.

Wicepremier mówił w Iwoniczu Zdroju o wsparciu organizacji pozarządowych, przede wszystkim poprzez Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich. To ukierunkowana na tzw. trzeci sektor pomoc, którą można otrzymać na różnego rodzaju projekty i przedsięwzięcia:

- Tak przestawiliśmy kryteria, żeby w tym nowym programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich były pieniądze na rozwój instytucjonalny, z drugiej strony, żeby były pieniądze na kapitały żelazne oraz żeby można było przyznawać granty bez wkładu własnego, bo czasem jest taka sytuacja, że nie ma wkładu własnego, a pomysł jest tak fajny, że państwo powinni te środki otrzymać – mówił wicepremier Piotr Gliński.

Na realizację programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich przeznaczono w tym roku 45 mln złotych w skali kraju. Wsparcie z innych programów otrzymają też organizacje harcerskie i skautowe, a także wolontariat. Wicepremier poinformował w Iwoniczu Zdroju, że na wsparcie organizacji pozarządowych od półtora roku trafia 4 procent z tzw. podatku hazardowego. To daje około 40 mln zł rocznie.

Organizacje pozarządowe wspiera także Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. O możliwościach i formach pomocy mówiła członek zarządu Maria Kurowska, która podkreślała, że takie organizacje mają możliwość ubiegania się w urzędzie m.in. o wkład własny do dotacji pozyskiwanych z innych źródeł. W Iwoniczu była także obecna wicemarszałek województwa Ewa Draus.

W III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego uczestniczyło około stu reprezentantów ponad 60 organizacji pozarządowych i ponad 40 przedstawicieli samorządów z powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego i sanockiego.

Tekst: Monika Konopka, Biuro prasowe UMWP
Zdjęcia: Bogusław Szczurek