Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl Zarządzeniem Nr 35/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku powołał Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego - IV kadencji (2019-2022). Rada Działalności Pożytku Publicznego stanowi organ konsultacyjny i opiniodawczy przy Marszałku Województwa Podkarpackiego.

W skład rady wchodzą: przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego, przedstawiciele Sejmiku Województwa Podkarpackiego, przedstawiciele Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.