Stowarzyszenie Reumatuków i Ich Sympatyków im. Hanki Żechowskiej Koło Podkarpackie "Podaj Dalej" w Rzeszowie zaprasza na Dzień Osób z Niepełnosprawnością, który odbędzie się 17 maja 2019 roku w Rzeszowskim Centrum Wolontariatu 50+, Urząd Miasta Rzeszowa Rynek 7.

Szczegółowe informacje na stronie www.podajdalej.net.pl