ratownictwoUprzejmie informujemy, że na terenie całego kraju działa Stowarzyszenie "Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa", która oferuje objęcie osób chorych, niesamodzielnych, samotnych, starszych czy też doświadczających przemocy w rodzinie, całodobową pomocą w ramach działania Sieci Życia. Jest to rozwiązanie umożliwiające w sytuacji bezpośredniego zagrożenia (np. zawał serca, atak astmy, czy napad), poprzez wciśnięcie przycisku, uruchomienie automatycznego, natychmiastowego wezwania pomocy.

 Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej zaprasza wszystkie osoby zainteresowane do współpracy. 

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.ratownictwo.org